Project Description

Super Diamond-32C

Super Diamond-80C

Super Diamond-144C

Super Diamond (C) ถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่นในการใช้ งานสูง สามารถเพิ่มขยายขนาดได้ง่าย เช่น ตู้ขนาดเล็กสุด รุ่น DX-32 C สามารถขยายขนาดระบบเป็นรุ่น DX-80C ได้ง่ายโดยการเพิ่มวงจรในโครงตู้เดียวกัน ส่วนตู้รุ่น DX-144C สามารถนำแผงวงจรต่างๆจากตู้รุ่นอื่น เช่น CPU, PSU, SLT, COL มาใส่ในตู้ได้โดยซอฟแวร์ การทำงานของระบบเหมือนเดิม

ตามโครงสร้างหลักของตู้ ซึ่งประกอบด้วยตู้รุ่นย่อยๆ ดังนี้
Super Diamond-C 32
Super Diamond-C 80
Super Diamond-C 144


คุณสมบัติเด่น
* Flexible Numbering กำหนดหมายเลขภายในได้ 1-8 หลัก ทำให้สามารถจำแนกหมายเลขตามหมวดหมู่ได้ง่าย                                                                                         * Hunting Number หมายเลขนำหมู่ สำหรับการเรียกเครื่องโทรศัพท์ภายในเป็นกลุ่ม โดยสามารถตั้งค่าให้เรียกเครื่องภายในได้หลายแบบ
* Operator Number หมายเลขเครื่องโอเปอเรเตอร์ หมายเลขพิเศษของระบบ มีการทำงานพิเศษต่างตามแต่จะกำหนด
* Caller ID. การโชว์เบอร์ ระบบสามารถรับสัญญาณโชว์เบอร์จากชุมสายโทรศัพท์ฯที่ส่งสัญญาณโชว์เบอร์ และไม่เพียงการโชว์ที่เครื่องคีย์โอเปอเรเตอร์เท่านั้น ระบบสามารถส่งสัญญาณโชว์เบอร์หมายเลขผู้โทรเข้าไปที่เครื่องโทรศัพท์โชว์ เบอร์ได้ทุกเครื่องภายใน
* Built-in Manual คู่มือการใช้งานและการโปรแกรม ที่ติดตั้งมาพร้อมตู้สาขาโทรศัพท์
* Built-in Battery Backup ด้วยการคำนึงถึงการสื่อสารที่ไม่หยุดนิ่ง ระบบจึงได้ติดตั้งแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าดับเป็นมาตรฐานภายในตู้ แยกสัดส่วนจากแผงวงจรป้องกันน้ำกรดจากแบตเตอรี่
* RJ-45 Connector and Power Failure Transfer ด้วยข้อต่อสายชนิด RJ-45ซึ่งใช้งานทั่วไปในระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ทำให้สะดวกในการปรับเกลี่ ยนเคลื่อนย้ายระบบ
* Out Going Message (OGM.) ระบบเสียงตอบรับและโอนสายอัตโนมัติ
* Digital Voice Response (DVR.) เสียงโต้ตอบจากการใช้งานของเครื่องโทรศัพท์ภายใน
* Auto-Rout Selection ระบบสามารถเลือกเส้นทางการโทรออกที่เหมาะสม หรือราคาถูกที่สุดในช่วงเวลาที่ต้องการ
* Account Code รหัสประจำตัว สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์ที่ไม่มีเครื่องประจำตัว สามารถไปใช้เครื่องโทรศัพท์ภายในอื่นๆในระบบได้
* Abbreviate Dial การโทรออกด้วยหมายเลขย่อ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และผู้โทรไม่รู้เลขหมายจริงของเบอร์โทรออกนั้น ทั้งระบบสามารถบันทึกหมายเลขย่อรวมได้ถึง 1,000 เลขหมาย
* Account Code รหัสประจำตัว สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์ที่ไม่มีเครื่องประจำตัว สามารถไปใช้เครื่องโทรศัพท์ภายในอื่นๆในระบบได้
* Day-Night Service ระบบสามารถแยการทำงานประจำวันได้เป็นสองช่วงเวลา ซึ่งจะทำให้การทำงานของระบบแตกต่างกัน
* Trunk to Trunk เป็นการโทรเข้าจากสายนอกหนึ่งแล้วโทรออกไปยังอีกสายนอกอีสายหนึ่ง สามารถใช้งานอัตโนมัติจากการกดรหัสการโทรเข้า หรือโอนสายจากโอเปอเรเตอร์ หรือฝากสายโทรออกสายนอกจากเครื่องโทรศัพท์ภายใน
* SD Memory Backup  นอกจากหน่วยความจำหลักของระบบแล้วยังสามารถสำรองข้อมูลใน SD. Memory โดยสำรองข้อมูล System Configuration เก็บสำรองใช้งานยามฉุกเฉิน
* Remote Maintenance สามารถตรวจสอบแก้ไขการทำงานของระบบระยะไกลจากศูนย์บริการผ่านเครื่องโอเปอเรเตอร์ หรือโมเด็ม หรืออินเตอร์เน็ต


ขนาดโครงตู้สำหรับรุ่น Super Diamond

โครงตู้                รายละเอียด
DX-32C    โครงตู้ 0 CO, 0 Ext, 3 free slots   (กว้าง x สูง x หนา) 37 x 28 x 23 เซ็นติเมตร
DX-80C    โครงตู้ 0 CO, 0 Ext, 6 free slots   (กว้าง x สูง x หนา) 63 x 34 x 26เซ็นติเมตร
DX-144C  โครงตู้ 0 CO, 0 Ext, 10 free slots  (กว้าง x สูง x หนา) 63 x 59 x 26 เซ็นติเมตร