Project Description

AHD Camera

กล้องภาพ HD 1MP

NK-AHD171, NK-AHD172

รายละเอียด

NK-AHD1VS

รายละเอียด

NK-AHD111S, NK-AHD111F

รายละเอียด

NK-AHD101

รายละเอียด

NK-AHD10P

รายละเอียด

กล้องภาพ HD 2MP

 NK-AHD211S/W

 NK-AHD211S/B

NK-AHD1VS

 NK-AHD28VS

เครื่องบันทึกวิดีโอ AHD (Analog High Definition)

เครื่องบันทึกวิดีโอ AHD (Analog High Definition) ชนิด 1MP

NK-X104C / NK-X108C

เครื่องบันทึกวิดีโอ AHD (Analog High Definition) ชนิด 2MP

NK-AHD204G,NK-X208G

NK-AHD216G