วันหยุด บริษัท โฟนนิค (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปี 2565

วันในสัปดาห์วันที่รายละเอียดของวันหยุด
1.วันจันทร์3 มกราคมชดเชยวันขึ้นปีใหม่
2.วันศุกร์ 1 กุมภาพันธ์วันตรุษจีน
3.วันพุธ16 กุมภาพันธ์วันมาฆบูชา
4.วันจันทร์11 เมษายน วันสงกรานต์ (แทนวันจักรี)
5.วันอังคาร12 เมษายนวันสงกรานต์ (แทนวันแรงงานแห่งชาติ)
6.วันพุธ13 เมษายนวันสงกรานต์
7.วันพฤหัสบดี14 เมษายนวันสงกรานต์
8.วันศุกร์15 เมษายนวันสงกรานต์
9.วันพุธ4 พฤษภาคมวันฉัตรมงคล
10.วันศุกร์3 มิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
11.วันพุธ13 กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา
12.วันพฤหัสบดี28 กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
13.วันศุกร์12 สิงหาคมวันแม่แห่งชาาติ
14.วันพฤหัสบดี13 ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
15.วันจันทร์5 ธันวาคมวันชาติ/วันพ่อ
16.วันจันทร์12 ธันวาคมชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
17.วันศุกร์30 ธันวาคมวันสิ้นปี
วันเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เช้า ตั้งแต่ 8:30 น. - 12:00 น. บ่าย ตั้งแต่13:00 - 17:30 น.