บริษัท โฟนนิค (ประเทศไทย) จำกัด
ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2535
:: จัดจำหน่าย ให้คำปรึกษา จัดฝึกอบรมและให้บริการหลังการขายสินค้าตู้สาขาโทรศัพท์และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องด้านสื่อสารและโทรคมนาคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท โฟนนิคอินโนเวชั่น จำกัด
:: งานวิจัย, พัฒนา, และผลิตสินค้าตู้สาขาโทรศัพท์และอุปกรณ์ด้านสื่อสารและโทรคมนาคม

ประวัติการวิจัยและพัฒนา

พ.ศ. 2534

ก่อตั้งบริษัท พร้อมเปิดตัวตู้สาขาโทรศัพท์ขนาดเล็ก (PABX) ด้วยคุณสมบัติขยายจำนวนสายนอกและสายในได้

พ.ศ. 2536

ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (KMITL) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) พัฒนาตู้สาขาฯ ดิจิตอล ขนาด 384 พอร์ต และส่งต้นแบบ ปี พศ.2539

พ.ศ. 2545

ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000 สำหรับการออกแบบ การพัฒนา และการผลิตตู้สาขาโทรศัพท์

พ.ศ. 2546

เปิดตัวตู้สาขาโทรศัพท์ดิจิตอล (Digital PABX) 256พอร์ต     พร้อม ฟังก์ชั่นการโชว์เบอร์ (Caller ID.) ทุกคู่สายภายในและการเชื่อมต่อชุมสาย ISDN.-PRI 2Mbps

พ.ศ. 2547

เปิดตัวตู้สาขาโทรศัพท์ดิจิตอล 2,048พอร์ต ตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาดใหญ่ที่สุดที่ผลิตได้ภายในประเทศ

พ.ศ. 2548

เปิดตัวสินค้ากลุ่มประหยัดพลังงานไฟฟ้า (ECS.) ใช้งานร่วมกับ บัตรคลื่นความถี่ (RFID.)

พ.ศ. 2549

ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ. 2550

ตั้งโรงงานใหม่ที่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
พร้อมสายการผลิตด้วยเครื่องจักร SMT(Surface Mount Technology)ที่ทันสมัย

พ.ศ. 2551

เปิดตัวตู้สาขาฯไอพี (IP-PBX) ระบบตู้สาขาฯพันธ์ผสม ระหว่าง  Time Division Switch และ Packet Switch ในระบบเดียวกัน

พ.ศ. 2552

รับอนุมัติจดทะเบียนจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์  อุตสาหกรรม(สมอ.) สำหรับตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ (PABX)  ขนาดตั้งแต่ 2-2048คู่สายใน

พ.ศ. 2556

เริ่มจำหน่ายประตูอิเล็กทรอนิกส์สำหรับโรงแรม (Hotel Lock)

พ.ศ. 2557

เปิดตัวระบบตู้สาขาโทรศัพท์ชนิด Packet Switch รุ่น Pure IP