สำนักงานขาย

บริษัท โฟนนิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

41 อาคารเลิศปัญญา ชั้น 14

ซอยเลิศปัญญา ถนนศรีอยุธยา เเขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel.: 02-642-5544, 097-293-9807-9  Fax: 02-642-7401 ต่อ 599

บริษัท โฟนนิค (ประเทศไทย) จำกัด

41 อาคารเลิศปัญญา ชั้น 14

ซอยเลิศปัญญา ถนนศรีอยุธยา เเขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel.: 02-642-5544, 097-293-9807-9  Fax: 02-642-7401 ต่อ 599

 

โรงงานผลิต

บริษัท โฟนนิคอินโนเวชั่น จำกัด

อรุณสุนทรี แฟคทอรี่แลนด์ ถนน345

29/167 หมู่2 ต.ลำโพ อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

Tel.: 02-525-8711 , Fax: 02-525-8710

Form email address is not set in Theme Options. Please fill in a valid address to make contact form work.