สำนักงานขาย

บริษัท โฟนนิค (ประเทศไทย) จำกัด 41 อาคารเลิศปัญญา ชั้น 14

ซอยเลิศปัญญา ถนนศรีอยุธยา เเขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel.02-642-5544, 097-293-9807-9  Fax: 02-642-7401 ต่อ 599

โรงงานผลิต

บริษัท โฟนนิคอินโนเวชั่น จำกัด อรุณสุนทรี แฟคทอรี่แลนด์ ถนน345

29/167 หมู่2 ต.ลำโพ อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

โทร. :(+66)-2525-8711 แฟกซ์ : (+66)-2525-8710

Form email address is not set in Theme Options. Please fill in a valid address to make contact form work.